Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-22 11:55:44 Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego https://miniportal.uzp.gov.pl/ Szczegóły
2 2021-10-01 11:30:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego dla mieszkańców gminy przy ul. Sportowej w Pruszczu wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną - realizowana na terenie działek nr 6/1, 6/2 oraz na terenie części działki nr 11/1 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
3 2021-09-13 12:34:18 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 031143C Trępel - Grabówko, realizowana na terenie działek nr 90/2 i 90/1 w obrębie Trępel i nr 363/1 w obrębie Topolno oraz na terenie części działki nr 80/5 w obrębie Trępel, gmina Pruszcz i na terenie części działek nr 363/2, 213/1, 212/4, 364/1 i 352/6 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
4 2021-09-03 13:14:58 Budowa drogi w Gołuszycach - Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce https://miniportal.uzp.gov.pl/ Szczegóły
5 2021-08-17 16:55:31 Stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury Zarządzenie nr 465-21 z dnia 16.08.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informacja o wyniku naboru Szczegóły
6 2021-08-10 16:24:00 Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego https://miniportal.uzp.gov.pl/ Szczegóły
7 2021-08-10 09:37:04 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek - Budowa drogi gminnej nr 031116C ul. Szkolna w Łowinku https://miniportal.uzp.gov.pl/ Szczegóły
8 2021-07-29 13:03:48 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo, na terenie działek nr 84, 233 oraz terenie części działek 149/1, 17, 176, 202, 219/1, 130 obręb Wałdowo, gm. Pruszcz BIBiGP.6733.10.1.2021 - obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp - Gmina Pruszcz - drogi gminne w Miejscowości Wałdowo BIBiGP.6733.10.1.2021 - decyzja ulicp nr 9-cp-2021 - Gmina Pruszcz - drogi gminne w miejscowości… Szczegóły
9 2021-07-29 11:57:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Sportowej miejscowości Pruszcz z przeznaczeniem na stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego dla mieszkańców gminy wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z ww. zamierzeniem realizowanej na terenie działek nr 6/1, 6/2 oraz terenie części działki nr 11/1 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz BIBiGP.6733.11.1.2021 - wszczęcie postępowania ulicp - Gmina Pruszcz - kompleks sportowo-rekreacyjno-kultularny przy ul. Sportowej w Pruszczu Szczegóły
10 2021-07-23 13:11:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia dla potrzeb boiska - realizowana na terenie części działki nr 350/6 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
« 1 2 3 4 61 62 63 »