Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-11-07 10:33:30 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.965.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu Informacja z sesji otwarcia ofert - kredyt GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel. (0 52) 562 43 00, fax (0 52) 5624 302 ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie… Szczegóły
2 2018-11-06 16:57:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie o wydaniu decyzji Decyzja nr 7.2018 Szczegóły
3 2018-10-30 15:44:47 Zbiórka bioodpadów W dniu 13 listopada 2018r. (wtorek) odbędzie się odbiór bioodpadów w Pruszczu. W dniu 14 listopada 2018r. (środa) odbędzie się odbiór bioodpadów w Serocku (oprócz ulic: Leśnej, Sosnowej, Szukaj, Polnej,… Szczegóły
4 2018-10-19 08:40:19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej nn oświetlenia boiska sportowego w Serocku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
5 2018-10-09 08:55:04 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi ekspresowej S5 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi ekspresowej S5 Szczegóły
6 2018-10-02 11:44:11 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień" Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm )… Szczegóły
7 2018-10-02 11:40:04 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” Unieważnienie postępowania na budowę altany w Brzeźnie Zapytanie o cenę - altana Brzeźno Szczegóły
8 2018-09-30 18:28:45 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Zarządzenie nr 523/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 21.09.2018 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3… Szczegóły
9 2018-09-28 10:18:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo pomiarowych na terenie działek 38-1, 38-2, 39-3 obręb Zbrachlin, gmina Pruszcz Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Szczegóły
10 2018-09-27 09:06:47 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
« 1 2 3 4 29 30 31 »