Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-13 15:55:34 Rozeznanie rynku - zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna (o dł. 0,45 km) Rozeznanie rynku - zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna (o dł. 0,45 km) Szczegóły
2 2018-03-13 15:50:35 Rozeznanie rynku - zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna (o dł. 0,35 km) Rozeznanie rynku - zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna (o dł. 0,35 km) Szczegóły
3 2018-03-07 12:02:32 Kurenda - zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kurenda - zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
4 2018-03-06 14:29:26 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku Szczegóły
5 2018-03-06 12:29:51 Kurenda - Nie pal śmieci!!! Kurenda - nie pal śmieci Szczegóły
6 2018-03-06 12:27:45 Kurenda - przydomowe oczyszczalnie ścieków Kurenda - przydomowe oczyszczalnie Szczegóły
7 2018-03-02 10:12:29 Konsultacje społeczne Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023 Szczegóły
8 2018-02-26 10:04:28 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C - Etap I od km 0+000 do km 1+620 Informacja z sesji otwarcia ofert - droga Serock - Brzeźno Ogłoszenie nr 523122-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. Gmina Pruszcz: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno… Szczegóły
9 2018-02-21 11:20:31 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. nr 239 w Serocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dz. nr 239 w Serocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
10 2018-02-20 12:50:02 Otwarty konkurs ofert 2018 Otwarty konkurs ofert Szczegóły
« 1 2 3 4 21 22 23 »