Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-14 12:52:46 Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z dn. 22.11.2017 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z dn. 22.11.2017 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
2 2017-12-14 12:13:48 Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Zawiadomienie o zamiarze zawarcie umowy Szczegóły
3 2017-12-12 15:18:05 Informacja o zamówieniu publicznym - usługa edukacyjna Informacja o zamówieniu publicznym - usługa edukacyjna Szczegóły
4 2017-12-04 15:12:13 Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w Pruszczu” – klasa drogi „D” - dojazdowa, KR 1 Informacja z sesji otwarcia ofert Przetarg nieograniczony oparty o przepisy kodeksu cywilnego dla zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30.000 euro. pn.: „Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w… Szczegóły
5 2017-11-28 16:45:20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej w Pruszczu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej w Pruszczu Szczegóły
6 2017-11-23 14:32:29 Informacja o zamówieniu publicznym - dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego Informacja o zamówieniu publicznym - dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego Szczegóły
7 2017-11-15 14:15:15 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy Informacja z sesji otwarcia ofert - Kredyt długoterminowy Pruszcz, dnia 15.11.2017r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel.… Szczegóły
8 2017-11-15 08:58:09 Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Pruszcz Pruszcz, dnia  2017-12 -12 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XLII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875)… Szczegóły
9 2017-11-13 09:01:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP Gminy Pruszcz - nr 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP Gminy Pruszcz - nr 2 Szczegóły
10 2017-11-08 09:05:17 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizacji budowy drogi S-5 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zezwolenia na realizacji budowy drogi S-5 Szczegóły
« 1 2 3 4 18 19 20 »