Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-18 14:49:54 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, realizowana w obrębie ewidencyjnym Serock (gmina Pruszcz) i w obrębie ewidencyjnym Wudzyn (gmina Dobrcz) Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
2 2019-09-18 11:26:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej na odcinku ok. 600 m, w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej Rudki, realizowana na terenie działek nr 71, nr 79, nr 54, nr 80, nr 49/2 i nr 76 w obrębie Konstantowo, gmina Pruszcz oraz na terenie działek nr 21/1 i nr 22 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
3 2019-09-17 15:37:03 Sporządzenie dokumentacji – Programu Funkcjonalno użytkowego wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz Analizą Efektywności Kosztowej budowy „przydomowych” oczyszczalni ścieków dla 5 budynków szkolnych oraz 3 budynków komunalnych a. Zaproszenie oferta PFU OŚ Szczegóły
4 2019-09-17 11:33:51 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 12 września 2019 r. w sprawie opracowania projektów dokumentów - programów ochrony powietrza Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 12 września 2019 r. w sprawie opracowania projektów dokumentów - programów ochrony powietrza Szczegóły
5 2019-09-17 11:30:59 Zawiadomienie GDOŚ z 6 września 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy - stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ z dnia 23 lipca 2010r. Zawiadomienie GDOŚ z 6 września 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy - stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ z dnia 23 lipca 2010 Szczegóły
6 2019-09-16 15:03:05 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie Ogłoszenie nr 598087-N-2019 z dnia 2019-09-16 r. Gmina Pruszcz: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie… Szczegóły
7 2019-09-16 10:28:42 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz SIWZ Szczegóły
8 2019-09-10 16:27:33 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 września 2019 r. o przekazaniu skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2019 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.107.2018.AL.12 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. znak: WOO.4210.7.2011DM.19, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego "Pruszcz" Zawiadomienie-park wiatrowy Szczegóły
9 2019-09-09 14:50:28 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
10 2019-09-04 07:23:28 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczy FORD TRANSIT Przetarg na sprzedaż samochodu Szczegóły
« 1 2 3 4 39 40 41 »