Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-02 14:49:34 Kurenda - usuwanie folii rolniczych Kurenda Szczegóły
2 2020-07-02 14:01:45 Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z... Szczegóły
3 2020-06-30 11:54:05 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa sieci - linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, w celu zasilenia działki nr 40/31 położonej przy ul. Sosnowej w miejscowości Serock, realizowana na terenie działki nr 45 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
4 2020-06-26 15:44:18 Rozeznanie rynku - Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie "sali doświadczania świata", adaptacja pomieszczenia Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej Szczegóły
5 2020-06-25 21:28:36 Zawiadomienie DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.21 zawiadomienie DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.21 Szczegóły
6 2020-06-25 21:24:22 Zapytanie o cenę - wyposażenie - doposażenie pracowni przyrodniczych dygestorium Szczegóły
7 2020-06-23 20:14:13 Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Szczegóły
8 2020-06-19 09:36:30 Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-V.7430.13.2020 z 16.06.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]” Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
9 2020-06-17 14:27:41 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku Niewieścin - Suponin, realizowana na terenie działek nr 18/9 (ark. 1) i nr 13 (ark. 3) w obrębie Niewieścin, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
10 2020-06-16 16:19:34 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2020 do czerwca 2021 Szczegóły
« 1 2 3 4 50 51 52 »