Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-16 14:25:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji: Gołuszyce - Bagniewko w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bagniewie oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1284C relacji: Pruszcz - Gruczno, realizowana na terenie działek nr 60 i nr 66 w obrębie Bagniewo, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp Szczegóły
2 2019-01-11 11:47:21 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Plan zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
3 2019-01-09 14:16:30 Kurenda - demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest Kurenda - demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest Szczegóły
4 2019-01-07 14:27:42 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C - Etap II od km 1+620 do km 3+350 Ogłoszenie nr 501261-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. Gmina Pruszcz: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C - Etap II od km 1+620 do km… Szczegóły
5 2019-01-07 12:40:14 NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU - KSIĘGOWA Ogłoszenie o naborze - księgowość Szczegóły
6 2019-01-02 12:27:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031139C relacji: Topolno - Cieleszyn w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Topolnie, realizowana na terenie działek nr 69 i nr 91/3 w Topolnie Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp (2) Szczegóły
7 2018-12-31 12:07:42 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
8 2018-12-21 09:53:11 Kurenda - dot. wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 Kurenda - dot. wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 Szczegóły
9 2018-12-17 13:31:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn, zasilającej słupy oświetleniowe na boisku sportowym w Serocku, wraz z budową dwóch nowych słupów oświetleniowych i rozbiórką jednego istniejącego słupa oświetleniowego Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp Szczegóły
10 2018-12-11 16:56:54 Obwieszczenie GDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa parku wiatrowego Pruszcz Obwieszczenie GDOŚ Szczegóły
« 1 2 3 4 30 31 32 »