Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-18 15:50:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu Obwieszczenie o wydaniu decyzji licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6-10, nr 47-5, nr 54-7 i nr 54-4 w Pruszczu Szczegóły
2 2018-09-18 14:55:09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
3 2018-09-13 14:42:05 Uwaga! Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu - warunkowa przydatność wody do spożycia - woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu Uwaga! Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu - warunkowa przydatność wody do spożycia - po przegotowaniu -  dla miejscowości: Pruszcz, Bagniewo, Bagniewko, Parlin, Gołuszyce, Łaszewo, Łowin, Mirowice, Wałdowo, Zawada… Szczegóły
4 2018-09-13 14:28:43 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Szczegóły
5 2018-09-10 15:11:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 244 w Serocku Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Szczegóły
6 2018-09-07 13:28:45 Zaproszenie do złożenia oferty Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku aplikacyjnego-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej Wynik na SWI Bagniewko Zaproszenie SWI Rewitalizacja Bagniewka Szczegóły
7 2018-09-07 13:21:30 Zaproszenie do złożenia oferty Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku aplikacyjnego-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej Wynik na SWI Topolno Zaproszenie do złożenia oferty Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku aplikacyjnego-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej Szczegóły
8 2018-09-07 10:30:49 Kurenda - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kurenda - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2) Szczegóły
9 2018-09-07 10:15:32 Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2018 Ostrzeżenie hydrologiczne Szczegóły
10 2018-08-29 13:51:26 Remont elewacji budynku komunalnego w Pruszczu na ul. Zamkniętej Zaproszenie do złożenia oferty - Ośrodek zdrowia Szczegóły
« 1 2 3 4 28 29 30 »