Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-03-21 15:50:01 Ulgi podatkowe - pliki do pobrania Szczegóły
2 2017-03-13 11:46:15 Informacja z sesji otwarcia ofert - II Przetarg nieograniczony – Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, ul. 3 Maja informacja z sesji otwarcia ofert Szczegóły
3 2017-03-10 11:39:20 Zawiadomienie o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych Zawiadomienie o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych art. 67 ust. 3 pkt 13 PZP Szczegóły
4 2017-03-07 09:38:56 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) Szczegóły
5 2017-03-07 09:37:44 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) Szczegóły
6 2017-03-02 14:53:15 Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do pub. wglądu projektu m.p.z.p. i prognozy oddziaływania na środowisko Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do pub. wglądu projektu m.p.z.p. i prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
7 2017-02-28 13:09:43 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia Rozbudowa zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia Rozbudowa zakładowego ujęcia wód podziemnych... Szczegóły
8 2017-02-24 12:55:03 II Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, ul. 3 Maja Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, ul. 3 Maja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego… Szczegóły
9 2017-02-21 18:20:06 Ogłoszenie Konkursu dla NGO Konkurs dla NGO Szczegóły
10 2017-02-20 12:09:22 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, ul. 3 Maja Zawiadomienie o unieważnieniu ZP.271.1.2017 BIP Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »