Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-05 13:47:52 Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. znak WOO.420.4.2021.DK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Konstytucja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2.-Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km" w zakresie węzła Gruczno. Szczegóły
2 2021-05-05 09:16:09 Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. znak WOO.420.5.2021.DK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Konstytucja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2.-Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km" w zakresie budowy przejazdu drogi powiatowej nr 1272C nad drogą ekspresową S-5 w miejscowości Niewieścin. Szczegóły
3 2021-05-04 16:08:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock - ul. Wyzwolenia i ul. Górna, realizowana na terenie działek nr 92/4 i nr 399 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
4 2021-04-22 14:54:43 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 19 w obrębie Łowinek w Gminie Pruszcz Obwieszczenie z 22 kwietnia 2021 - wszczęcie postępowania Szczegóły
5 2021-04-12 14:48:05 Budowa dróg gminnych w miejscowości Serock, obejmująca ul. Mostową, cześć ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 - wszczęcie postępowania Obwieszczenie z dnia 7 maja 2021 - przedłużenie terminu Szczegóły
6 2021-04-12 14:44:26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock – ul. Aleje Mickiewicza, realizowanej na terenie działek nr 630, 628/2, 628/1 w obrębie ewidencyjnym: Serock, jednostce ewidencyjnej: Pruszcz BIBiGP.6733.8.1.2021 - wszczęcie postępowania ulicp - Polska Spółka Gazownictwa - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock - ul. Aleje Mickiewicza Szczegóły
7 2021-04-12 13:46:09 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 marca 2021 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń Obwieszczenie GDOŚ z 1 marca 2021 Szczegóły
8 2021-04-09 09:38:20 Pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy w Pruszczu Ogłoszenie naboru na stanowisko pomocy administracyjnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
9 2021-04-02 10:16:47 Budowa stacji paliw, samoobsługowej myjni samochodów osobowych, pylonu reklamowego i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na terenie działek nr 34/14 i 34/16 w m. Zbrachlin, gmina Pruszcz Obwieszczenie z dnia 02.04.2021 - wszczęcie postępowania Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz z 30 kwietnia 2021 - przedłużenie terminu Szczegóły
10 2021-03-31 14:40:33 Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada (drogi nr 031135C, 031104C, cz. 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo Obwieszczenie z 31.03.2021 - wszczęcie postępowania Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2021 - przedłużenie terminu. Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 61 »