Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-16 15:07:45 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
2 2017-10-10 12:31:00 Odbiór odpadów zielonych - 30 i 31 października 2017 Odbiór odpadów zielonych - 30 i 31 października 2017 Szczegóły
3 2017-10-02 14:41:14 II Przetarg nieograniczony - Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa hali sportowej w Pruszczu Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
4 2017-09-29 12:50:04 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Pruszcz zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego… Szczegóły
5 2017-09-29 10:18:23 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania - Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania - inspektor nadzoru inwestorskiego - Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu Wójt Gminy Pruszcz ogłasza przetarg nieograniczony (w ramach przepisów zawartych w kodeksie cywilnym) poniżej 30… Szczegóły
6 2017-09-27 14:14:46 Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu - unieważnienie postępowania Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu - unieważnienie postępowania Szczegóły
7 2017-09-19 14:24:24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa Szkolnej Hali Sportowej w Pruszczu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu Szczegóły
8 2017-09-19 14:20:14 Ogłoszenie - rokowania w sprawie sprzedaży samochodu Mercedes Benz E250D Ogłoszenie - rokowania na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz E 250 D Ogłoszenie - rokowania w sprawie sprzedaży samochodu Mercedes Benz E250D Szczegóły
9 2017-09-14 08:58:57 Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Pruszcz Pruszcz, dnia 2017-09-13 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXXIX sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze… Szczegóły
10 2017-09-11 13:43:30 Lokalny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz nr XXXVII/295/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz… Szczegóły
« 1 2 3 4 15 16 17 »