Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-09 09:52:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej w miejscowości Mirowice, realizowana na terenie działek nr 64/3, nr 50, nr 147 i nr 64/1 obręb Mirowice, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
2 2020-03-26 22:13:51 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Zbrachlin realizowanych na terenie działki nr 45/1 ark. 1 w obrębie Zbrachlin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej BIBiGP.6733.7.1.2020 - wszczęcie postępowania ulicp - Gmina Pruszcz - oczyszczalenia ścieków w miejscowości Zbrachlin Szczegóły
3 2020-03-26 14:36:55 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie czterech oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Serock realizowanych na terenie działek nr 350/11 ark. 3, 350/6 ark. 3, 421 ark 4, 323/2 ark. 2, 489 ark. 4, 541 ark. 4 w obrębie Serock gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” BIBiGP.6733.6.1.2020 - wszczęcie postępowania ulicp - Gmina Pruszcz - 4 oczyszczalenie ścieków w miejscowości Serock Szczegóły
4 2020-03-26 14:35:21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Łowinek realizowanych na terenie działek nr 7 ark. 5, 9 ark. 5 w obrębie Łowinek gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” BIBiGP.6733.5.1.2020 - wszczęcie postępowania ulicp - Gmina Pruszcz - 2 oczyszczalenie ścieków w miejscowości Łowinek Szczegóły
5 2020-03-26 14:32:47 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Niewieścin realizowanych na terenie działki nr 22/2 ark. 1 w obrębie Niewieścin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” BIBiGP.6733.4.1.2020 - wszczęcie postępowania ulicp - Gmina Pruszcz - oczyszczalenia ścieków w miejscowości Niewieścin Szczegóły
6 2020-03-25 17:41:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Gołuszyce, realizowana na terenie działek nr 48/2 (ark. 6), nr 25 (ark. 6), nr 7 (ark. 3), nr 19 (ark. 3), nr 48/1 (ark. 6) i nr 49 (ark. 6) obręb Gołuszyce, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp (2) Szczegóły
7 2020-03-24 16:49:43 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/10, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym Szczegóły
8 2020-03-23 14:06:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci - linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, w celu zasilenia działek nr 218/5, nr 218/6 i nr 218/7 położonych przy ul. Szkolnej w miejscowości Pruszcz, realizowana na terenie działki nr 218/3 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
9 2020-03-23 12:53:39 Konkursy 2020 Zarządzenie Nr 234-2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia ootwartego konkursu ofert Szczegóły
10 2020-03-18 14:11:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo - PT Serock Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa... Szczegóły
« 1 2 3 4 47 48 49 »