Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-13 09:26:33 Kompostowanie bioodpadów - kurenda z ankietą Kurenda dot. kompostowania bioodpadów Szczegóły
2 2019-11-08 09:10:56 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową Informujemy, iż przedsiębiorcy, którzy oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, są zobowiązani do  uzyskania wpisu do rejestru BDO do 31.12.2019r.  oraz do wprowadzenia zmian w opłacie… Szczegóły
3 2019-11-06 12:18:25 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa linii i przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV i prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania budynku usługowo-biurowo-handlowego na działce nr 51/8 w Pruszczu, realizowana na terenie działek nr 9/9, 39, 50/4, 50/3, 51/3, 36 i 51/8 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
4 2019-11-05 16:20:38 Bibliotekarz Nabór 2 - Bibliotekarz - Listopad 2019 Szczegóły
5 2019-10-30 08:40:35 Dbajmy wspólnie o nasze powietrze Kurenda-powietrze Szczegóły
6 2019-10-30 08:37:07 Zbiórka bioodpadów Zbiórka bioodpadów Szczegóły
7 2019-10-29 16:35:33 Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie I. 1)… Szczegóły
8 2019-10-29 15:45:15 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km Gmina Pruszcz: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub… Szczegóły
9 2019-10-24 15:03:34 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock realizowanej na terenie działek nr 399, 92/2, 91, 92/1, 160/1, 292, 293, 323, 487, 421, 496, 428, 452, 535, 449, 537, 538, 548, 662, 545, 429, 671, 670, 672, 669, 668/1, 667, 673, 245/10, 245/13, 546, 573, 628/2, 630, 180, 628/1, 631, 298, 666, 555 obręb Serock, gmina Pruszcz, powiat świecki oraz na terenie działek nr 88, 80/19, 80/21, 80/23, 80/25, 82/1, 84/7, 83/1, 78/1 obręb Wudzyn, gmina Dobrcz, powiat bydgoski. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
10 2019-10-22 08:16:01 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – świetlica wiejska Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 22-10-2019 Termin składania ofert 29-10-2019 Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do godz. 1000 dnia 29.10.2019 roku. Ofertę należy dostarczyć/przesłać… Szczegóły
« 1 2 3 4 41 42 43 »