Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-15 14:33:18 Konsultacje w sprawie zmiany Programu Współpracy Szczegóły
2 2019-07-12 12:54:05 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 100 w Pruszczu - Wybory do Izb Rolniczych Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 100 w Pruszczu - Wybory do Izb Rolniczych Szczegóły
3 2019-07-09 16:02:39 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.12 z dnia 3 lipca 2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy - stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń. Szczegóły
4 2019-07-09 13:37:25 Kurenda - informacja odnośnie warunków zabudowy w pobliżu elektrowni wiatrowych Szczegóły
5 2019-07-09 12:43:09 Zarządzenie 99/2019 Wójta Gminy Pruszcz w sprawie unieważnienia konkursu ofert Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Pruszcz w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wydarzenia kulturalnego lub sportowego, towarzyszącego Gminnym Dożynkom w Pruszczu. Szczegóły
6 2019-07-05 12:35:44 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu Ogłoszenie nr 570016-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. Gmina Pruszcz: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
7 2019-07-05 10:30:20 Nabór na stanowisko urzędnicze - Referent w Gminnym Centrum Oświaty w Pruszczu Szczegóły
8 2019-07-02 12:52:47 WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” Dostawa: wyposażenie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) Ogłoszenie nr 568072-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. Gmina Pruszcz: WIEM ROZUMIEM UMIEM - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:… Szczegóły
9 2019-07-01 13:23:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV i linii napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
10 2019-07-01 11:46:08 NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU - PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE Szczegóły
« 1 2 3 4 37 38 39 »