Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-22 12:56:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia dla potrzeb boiska, realizowana na terenie działki nr 7 w obrębie Łowinek, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
2 2019-03-21 12:52:03 Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu Zarządzenie Nr 60-2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowych w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
3 2019-03-14 14:24:31 Zawiadomienie GDOŚ o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy znak DOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.9 z dnia 28 lutego 2019 Zawiadomienie GDOŚ o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy znak DOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.9 z dnia 28 lutego 2019 Szczegóły
4 2019-03-13 11:55:25 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pruszczu Zarządzenie Nr 53-2019 z dnia 12.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Pruszczu Szczegóły
5 2019-03-12 12:11:12 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu” – Etap I wyburzenie fragmentu istniejącego budynku Ogłoszenie nr 524249-N-2019 z dnia 2019-03-12 r. Gmina Pruszcz: Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu” – Etap I wyburzenie fragmentu istniejącego budynku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie… Szczegóły
6 2019-03-06 15:04:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 5/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych”, która będzie realizowana na drodze gminnej nr 031141 C Cieleszyn – Konstantowo – Rudki, na działkach nr 69 i nr 71 w obrębie geodezyjnym Konstantowo gmina Pruszcz wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją.” Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz - zmiana decyzji nr 5-cp-2013 Szczegóły
7 2019-03-06 15:03:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 6/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych” w zakresie odnoszącym się do drogi gminnej o statusie drogi wewnętrznej, realizowanej na działkach w obrębie Konstantowo nr 80, nr 54 i nr 79 i w obrębie Topolno na działce nr 21/1 w gminie Pruszcz oraz na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.” Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz - zmiana decyzji nr 6-cp-2013 Szczegóły
8 2019-02-19 09:53:37 Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz - 2018-2023 Szczegóły
9 2019-02-14 08:55:22 Wycinka drzew - rozeznanie rynku Rozeznanie rynku - wycinka drzew Szczegóły
10 2019-02-12 13:42:22 Informacja dot. utylizacji opon rolniczych W związku z licznymi pytaniami dot. miejsc przekazania zużytych opon rolniczych informujemy, że tego typu odpady są odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej, w związku z czym nie można ich oddawać… Szczegóły
« 1 2 3 4 32 33 34 »