Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-22 10:05:24 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz, krajowy numer identyfikacyjny 92351050000000, ul. ul.… Szczegóły
2 2019-05-16 14:39:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV i SN 15 kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15 kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
3 2019-05-08 11:47:59 Informacja ARIMR dla rolników Informacja ARIMR dla rolników Szczegóły
4 2019-05-08 11:44:19 Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
5 2019-05-07 15:22:57 Stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Pruszczu Zarządzenie Nr 78-2019 z dnia 7.05.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
6 2019-05-02 07:12:27 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie SUW w Pruszczu" Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
7 2019-04-26 11:26:36 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz - informacja z sesji otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz  … Szczegóły
8 2019-04-25 12:12:40 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 115 (obręb 0010) w miejscowości Łaszewo, Gmina Pruszcz. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
9 2019-04-23 16:19:19 Kurenda - spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze Kurenda - spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze Szczegóły
10 2019-04-17 08:59:09 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Szczegóły
« 1 2 3 4 33 34 35 »