Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-21 14:12:16 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji w sprawie rozpatrzenia odwołania do decyzji Wójta Gminy Pruszcz o odmowie ustalenia licp - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy Szczegóły
2 2018-05-21 12:32:05 Oświadczenia majątkowe innych osób do tego zobowiązanych za rok 2017 Szczegóły
3 2018-05-21 12:28:11 Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017 Szczegóły
4 2018-05-16 12:28:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN(110KV) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 KV Pruszcz – stacja elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin: Pruszcz, Dobrcz i Osielsko oraz na terenie miasta Bydgoszczy Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz Szczegóły
5 2018-05-16 11:31:49 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
6 2018-05-11 12:08:21 Obwieszczenie - informacja o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie - informacja o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
7 2018-05-11 12:05:25 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu gastronomicznego Pychota (...) w Niewieścinie Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków dla kompleksu (...) Pychota (...) w Niewieścinie Szczegóły
8 2018-05-10 14:21:24 Informacja dla mieszkańców sołectwa Serock - płatność podatku Informacja dla mieszkańców sołectwa Serock – płatność podatku Szczegóły
9 2018-05-04 11:12:38 EKOPIEC 2018 - dotacja na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi Ekopiec 2018 - dotacja na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi Szczegóły
10 2018-04-19 14:34:06 Postanowienie w spr. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków - Pychota Niewieścin Postanowienie w spr. braku potrzeby przepr. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa instalacji podoczyszczania i odprowadzania ścieków - Pychota Niewieścin Szczegóły
« 1 2 3 4 23 24 25 »