Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-04-27 12:36:31 Zawiadomienie RDOŚ w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Prac na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew" Zawiadomienie RDOŚ w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Prac na linii kolejowej C-E 65, na odcinku Bydgoszcz-Tczew Szczegóły
2 2017-04-27 11:12:53 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2017 do czerwca 2018 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od lipca 2017 do czerwca 2018 Szczegóły
3 2017-04-20 13:20:50 Obwieszczanie Wójta Gminy Dobrcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV (WN) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 kV Pruszcz - Stacja Elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin Pruszcz, Dobrcz i Osielsko i na terenie miasta Bydgoszczy Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz Szczegóły
4 2017-04-20 11:40:33 Kurenda - Informacje na temat wysoko zjadliwej grypy ptaków Kurenda - wysoce zjadliwa grypa ptaków ROZPORZĄDZENIE MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Szczegóły
5 2017-04-19 14:46:50 Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Pruszcz Pruszcz, dnia 2017-04-18 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXXV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze… Szczegóły
6 2017-04-03 12:24:56 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) Szczegóły
7 2017-04-03 12:15:16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie WOO.4210.32.2016.KŚ.7 Szczegóły
8 2017-04-03 11:11:08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbudowa drogi gminnej 3 Maja ZP.271.3.2017.Zawiadomienie Szczegóły
9 2017-03-29 10:05:04 Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kurenda – zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
10 2017-03-29 09:31:20 Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Pruszcz Pruszcz, dnia  2017-03-21 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXXIV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze… Szczegóły
« 1 2 3 4 10 11 12 »