Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2019-04-16

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania IX sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję IX sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2018;
9. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018;
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych Alei przydrożnej liczącej 83 szt. dębów szypułkowych rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1049c (dr. Powiatu) Serock – Łowin w miejscowości Łowin i Łowinek, stanowiącej pomnik przyrody
12. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje;
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian