Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 marca 2021 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń

Obwieszczenie GDOŚ z 1 marca 2021

Informacje

Rejestr zmian