Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 września 2019 r. o przekazaniu skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2019 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.107.2018.AL.12 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. znak: WOO.4210.7.2011DM.19, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Pruszcz”

Zawiadomienie-park wiatrowy

Informacje

Rejestr zmian