Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oa.II.4200.30.2015.mk.24 z dnia 08.10.2020 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń

Zawiadomienie GDOŚ z 8 października 2020 r

Informacje

Rejestr zmian