Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.12 z dnia 3 lipca 2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian