Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 z dnia 26.05.2020 r. o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia: Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚZOO.420.246.2019.EW.13

Informacje

Rejestr zmian