Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.17 z dnia 27.08.2020 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 i w tym zakresie umorzył postępowanie, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. postanowienie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian