Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola -Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna”

WOO.420.271.2019.ADS.12 – obwieszczenie o przedłużeniu do maja

Informacje

Rejestr zmian