Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia Rozbudowa zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia Rozbudowa zakładowego ujęcia wód podziemnych…

Informacje

Rejestr zmian