Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych (…) w Serocku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych (…) w Serocku

Informacje

Rejestr zmian