Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zawiadomienie o zamiarze zawarcie umowy

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Zamówienie z wolnej ręki
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 14.12.2017
  • Data składania ofert 29.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:30
  • Data otwarcia ofert 29.12.2017
  • Godzina otwarcia ofert 09:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED ZP.271.9.2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian