Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gm. Pruszcz

Zawiadomienie – art. 67 ust. 3 pkt 11 PZP

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian