Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 10 lutego 2020 r. o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola -Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna”

Zawiadomienie

Informacje

Rejestr zmian