Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-V.7430.13.2020 z 16.06.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna linii kolejowej 201 (…)” [pow. bydgoski, świecki, tucholski, starogardzki, chojnicki, kościerski]”

Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacje

Rejestr zmian