Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz z dnia 30 maja 2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 115 (obręb 0010) w miejscowości Łaszewo, Gmina Pruszcz

Zawiadomienie

Informacje

Rejestr zmian