Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami. Są to odpady, które zanieczyszczają środowisko, ponieważ zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom.

Każde urządzenie elektryczne i elektroniczne posiada znaczek, który oznacza, że takiego urządzenia nie wolno wyrzucać do śmietnika.

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje bowiem ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do zwykłego kosza, lasu lub innego nieodpowiedniego miejsca grozi grzywną do 5.000 zł!

Elekrośmieci mogą być demontowane wyłącznie w specjalistycznych zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi.

Uwaga!  Kupując nowe urządzenie, ZAWSZE możemy bezpłatnie oddać to zużyte do sklepu. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas elektrośmieci. Niektóre duże sklepy mają w swojej ofercie usługę odbioru takich niepotrzebnych sprzętów.

 Z terenu gminy Pruszcz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2 razy do roku – wiosną oraz jesienią – podczas objazdowej zbiórki (wraz z odpadami wielkogabarytowymi).Ponadto można go przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie.

Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Pruszcz.

Lp

Oznaczenie podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Numer rejestrowy

1. REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 4

85-749 BydgoszczE0000138Z 2.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Ciepła 4

86 – 100 ŚwiecieE0006120Z 3.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp”

Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85 – 825 BydgoszczE0001668Z 4.Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 1

86 – 120 PruszczE0016692Z

Informacje

Rejestr zmian