Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Mieszkańcu gminy Pruszcz planując wycinkę drzew pamiętaj

Uwaga! Nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących ochrony drzew i krzewów – szczegółowe informacje można znaleźć –www.gdos.gov.pl

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dot. usuwania drzew

Link do mapy – obszary chronione – geoserwis.gdos.gov.pl

Informacje

Rejestr zmian